NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15673045
33 Năm ngày NGVN 20-11

Thầy Trương Quang Ngọc, HT
nhà trường phát biểu trong buổi lễ

Thầy Đỗ Văn Đức CT CĐCS đại diện
GV trường nhận hoa chức mừng từ thầy
Trương Quang Ngọc, CT HĐQT

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Trưởng
ban ĐD CMHS trường phát biểu

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Trưởng
ban ĐD CMHS tặng hoa thầy
Hiệu trưởng

Em Lê Thị Tuyên, HS 12A1 đại
diện học sinh của trường phát biểu

Em Lê Thị Tuyên, HS 12A1 đại
diện học sinh kính tặng hoa
cho thầy Hiệu trưởng


Thầy Vũ Minh Khánh PHT
đọc Quyết định trao học bổng
GHK1 cho HS Khá-Giỏi

Thầy HT cùng ban ĐD CMHS phát
học bổng GHK1 cho các HS Giỏi

Thầy cô phát học bổng cho các
HS Khá có điểm TB từ 7.0 trở lênThầy Trương Lê Quốc Nguyên
TLTN đọc quyết định thưởng các
giải thi đua chào mừng ngày NGVN

Thầy HT phát thưởng cho đại diện các
lớp đạt giải I các phong trào 20-11

Thầy cô phát thưởng các phong trào


Chương trình văn nghệ


Thầy cô trong hội đồng sư phạm nhà trường