NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15699454
Lễ tổng kết và phát học bổng cuối năm học 2016-2017

Thầy HT Trương Quang Ngọc
phát biểu và báo cáo tổng kết

Ô.Nguyễn Văn Cảnh đại diện hội
CMHS phát biểu trong buổi lễ

Ô.Nguyễn Văn Cảnh đại diện hội
CMHS tặng hoa cho thầy Trương
Quang Ngọc HT nhà trường

Em Lê Thị Hồng Nga-lớp 12A3
đại diện HS của trường phát biểu
cảm tưởng

Đại diện HS tặng hoa thầy Hiệu
trưởng

Chi bộ Đảng tặng hoa thầy HT

Chương trình văn nghệ

Chương trình văn nghệ

Thầy Vũ Minh Khánh PHT

Thầy TQN Đỗ Văn Đức đọc
các quyết định khen thưởng
và Học bổng của Hiệu trưởng

Thầy Hiệu trưởng và đại diện
hội CMHS phát phần thưởng, học
bổng cho HS Giỏi của trường

Thầy Hiệu trưởng và đại diện hội
CMHS phát phần thưởng,
học bổng cho HS Giỏi của trường

Thầy cô thay mặt BGH phát thưởng
và học bổng cho HS Giỏi-Tiên tiến


Thầy cô thay mặt BGH phát thưởng
cho các lớp đạt Tiến tiến hạng
Nhất-Nhì-Ba