NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15672989
Lễ trưởng thành-tri ân của khối 12 khóa 2014-2017
Cô Đoàn Thị Diễm dẫn CT trò chơi
Cây trưởng thành.


Ô.Nguyễn Văn Cảnh đại diện
hội CMHS phát biểu trong buổi lễ

Ô.Nguyễn Văn Cảnh đại diện
hội CMHS tặng hoa cho thầy
Trương Quang Ngọc HT nhà trường

Thầy HT Trương Quang Ngọc
phát biểu trong buổi lễ

GVCN Khối 12 nhận lửa từ thầy
Hiệu trưởng trong phần nghi thức
Truyền lửa

Học sinh nhận lửa từ thầy cô CN
của mình trong phần nghi thức
Truyền lửa

Đại diện lớp 12 chuẩn bị ra
trường trao trách nhiệm lại cho
đại diện lớp 12 niên khóa mới..